Obrázky z Čech

Obrázky z Čech

Dojmy Wolfganga Hefeleho z 50 let jeho cestování po Čechách. Pokud budete pozorně sledovat, objevíte autora videa a první předsedkyni DTG v mladším věku a s téměř historickými společníky. Soundtrack vytvořil samozřejmě Wolfgang.

 

Heike Birke28. února 2021