O nás

Od svého založení v roce 2010 vyvíjí „Česko-německá společnost“ v Augsburgu a ve Švábsku aktivity, které reprezentují mnohostrannou kulturu zemí střední Evropy a podporují česko-německá setkání.

Ať už se jedná o společné zájezdy nebo návštěvy výstav, literární čtení, koncerty, divadelní, filmové či sportovní akce – a nezapomeňme ani na kulinářské lahůdky – všechny dohromady tvoří jedinečnou pestrou paletu.

V naší práci jsme propojeni s četnými partnery z domova a ze zahraničí.

Svou podporou kulturního festivalu Dialog, který se koná každé dva roky, napomáhá „Česko-německá společnost“ (DTG) od samého počátku posílení partnerských vztahů mezi městy Augsburgem a Libercem (dříve Reichenberg).

A proto se také cítíme být obzvláště spojení s národovlasteneckým muzeem „Reichenberger Heimatstube“, kde je nám umožněno pořádat některé akce.

Přibližně každých šest týdnů se setkáváme u našeho „štamtyše“ k nenucené konverzaci, kde jsou i hosté srdečně vítáni. Zkrátka – přijďte se k nám podívat. Příští termín najdete v rubrice „akce“.

Představenstvo

Sonja Hefele

Předsedkyně

fon: +49 (0) 821 48 65 127

mob: +49 (0) 170 475 4970

mail: sh@dtg-augsburg.de

Heike Birke

Místopředsedkyně

fon: +49 (0) 8191 30 56 35

mail: hb@dtg-augsburg.de

Michael Feil

Zapisovatel

Marta Weigel

Pokladník

Kateřina Sokolová, Přísedící

John Weigel, Přísedící

Traute Born, Přísedící

Ignac Meszaros, Revisor

Franz Fiedler, Revisor

Stát se členem

Rádi byste podpořili naši myšlenku a naše angažmá osobně a/nebo finančním příspěvkem?

Staňte se naším členem!

Zde je možné stáhnout přihlašovací formulář. Prosíme vyplnit a zaslat poštou na naši adresu – nebo osobně přinést na příští štamtyš.

Stanovy společnosti jsou k nahlédnutí zde.