O nás

Od svého založení v roce 2010 vyvíjí „Česko-německá společnost“ v Augsburgu a ve Švábsku aktivity, které reprezentují mnohostrannou kulturu zemí střední Evropy a podporují česko-německá setkání.

Ať už se jedná o společné zájezdy nebo návštěvy výstav, literární čtení, koncerty, divadelní, filmové či sportovní akce – a nezapomeňme ani na kulinářské lahůdky – všechny dohromady tvoří jedinečnou pestrou paletu.

V naší práci jsme propojeni s četnými partnery z domova a ze zahraničí.

Svou podporou kulturního festivalu Dialog, který se koná každé dva roky, napomáhá „Česko-německá společnost“ (DTG) od samého počátku posílení partnerských vztahů mezi městy Augsburgem a Libercem (dříve Reichenberg).

A proto se také cítíme být obzvláště spojení s národovlasteneckým muzeem „Reichenberger Heimatstube“, kde je nám umožněno pořádat některé akce.

Přibližně každých šest týdnů se setkáváme u našeho „štamtyše“ k nenucené konverzaci, kde jsou i hosté srdečně vítáni. Zkrátka – přijďte se k nám podívat. Příští termín najdete v rubrice „akce“.

Představenstvo

Sonja Hefele

Předsedkyně

fon: +49 (0) 821 48 65 127

mob: +49 (0) 170 475 4970

mail: sh@dtg-augsburg.de

Heike Birke

Místopředsedkyně

fon: +49 (0) 8191 30 56 35

mail: hb@dtg-augsburg.de

Michael Feil

Zapisovatel

Marta Weigel

Pokladník

Traute Born, Přísedící

Valeska Feil, Přísedící

Kateřina Sokolová, Přísedící

John Weigel, Přísedící

 

Wolfgang Hefele, Revisor

Klaus Hopp, Revisor

Stát se členem

Rádi byste podpořili naši myšlenku a naše angažmá osobně a/nebo finančním příspěvkem?

Staňte se naším členem!

Zde je možné stáhnout přihlašovací formulář. Prosíme vyplnit a zaslat poštou na naši adresu – nebo osobně přinést na příští štamtyš.

Stanovy společnosti jsou k nahlédnutí zde.