Šťastný rok 2022!

Šťastný rok 2022!

Přejeme našim členům a přátelům DTG Augsburg radostný a zdravý Nový rok 2022!

A to, co je vidět už teď: Stejně jako v posledních dvou letech nás to opět překvapí a některé plánované akce obrátí vzhůru nohama. Zůstáváme na míči a snažíme se najít rovnováhu mezi odpovědností a kreativitou, mezi důkladnou přípravou a spontánní improvizací. Co nás naplňuje optimismem, je skutečnost, že všichni aktéři česko-německé kulturní práce jsou ve stejné nejisté situaci a že jsme se nyní nadregionálně propojili z iniciativy Českého centra Berlín.

Tato výměna je velmi inspirující a v dlouhodobém horizontu jistě vyústí do zajímavých akcí i v Augsburgu. Zmiňme se zde pouze o nadcházejícím českém předsednictví, které se uskuteční 01.07.2022, v jehož rámci je plánováno mnoho kulturních projektů.

Kdo se zajímá o rozmanitost kultury v česko-německém kontextu, ten se přece porozhlédne po naší síti, tam najde rozsáhlou sbírku odkazů na všechny důležité organizace a iniciativy v Německu a České republice.

Heike Birke5. ledna 2022